ÁNH SÁNG

Đèn Downlight Lắp Nổi OBR-7,7W.
Số lượng: 100

Đèn Downlight Lắp Nổi OBR-7,7W.

280,000 đ

Đèn downlight lắp nổi OBR-7, Công suất 7W. Có vỏ màu Đen hoặc Trắng kèm theo Ánh sáng Trắng hoặc Vàng.
Giao hàng toàn quốc.
Giá Trên Chưa Bao Gồm Phí Giao Hàng.
Số lượng: 100
280,000 đ
Đèn Downlight Lắp Nổi OBR-12, 12W
Số lượng: 100

Đèn Downlight Lắp Nổi OBR-12, 12W

395,000 đ

Đèn downlight lắp nổi OBR-12, Công suất 12W. Có vỏ màu Đen hoặc Trắng kèm theo Ánh sáng Trắng hoặc Vàng.
Giao hàng toàn quốc.
Giá Trên Chưa Bao Gồm Phí Giao Hàng.
Số lượng: 100
395,000 đ
Đèn Downlight Lắp Nổi OBR-15, 15W
Số lượng: 100

Đèn Downlight Lắp Nổi OBR-15, 15W

400,000 đ

Đèn downlight lắp nổi OBR-15, Công suất 15W. Có vỏ màu Đen hoặc Trắng kèm theo Ánh sáng Trắng hoặc Vàng.
Giao hàng toàn quốc.
Giá Trên Chưa Bao Gồm Phí Giao Hàng.
Số lượng: 100
400,000 đ
Đèn Âm Trần Mỏng Vuông ATM-3V, 3W.
Số lượng: 300

Đèn Âm Trần Mỏng Vuông ATM-3V, 3W.

45,000 đ

Đèn âm trần mỏng Vuông ATM-3V, 3W, Lỗ khoét 65*65mm, Đường kính 85mm, Ánh sáng Vàng hoặc Trắng.
Giao hàng toàn quốc.
Giá Trên Chưa Bao Gồm Phí Giao Hàng.
Số lượng: 300
45,000 đ
Đèn Âm Trần Mỏng Vuông ATM-4V, 4W.
Số lượng: 300

Đèn Âm Trần Mỏng Vuông ATM-4V, 4W.

48,000 đ

Đèn âm trần mỏng Vuông ATM-4V, 4W, Lỗ khoét 90*90mm, Đường kính 105mm, Ánh sáng Vàng hoặc Trắng.
Giao hàng toàn quốc.
Giá Trên Chưa Bao Gồm Phí Giao Hàng.
Số lượng: 300
48,000 đ
Đèn Âm Trần Mỏng Vuông ATM-6V, 6W.
Số lượng: 300

Đèn Âm Trần Mỏng Vuông ATM-6V, 6W.

72,000 đ

Đèn âm trần mỏng Vuông ATM-6V, 6W, Lỗ khoét 105*105mm, Đường kính 120mm, Ánh sáng Vàng hoặc Trắng.
Giao hàng toàn quốc.
Số lượng: 300
72,000 đ
Đèn Âm Trần Mỏng Tròn ATM-3T, 3W.
Số lượng: 300

Đèn Âm Trần Mỏng Tròn ATM-3T, 3W.

45,000 đ

Đèn âm trần mỏng Tròn ATM-3T, 3W, Lỗ khoét 65mm, Đường kính 85mm, Ánh sáng Vàng hoặc Trắng.
Giao hàng toàn quốc.
Giá Trên Chưa Bao Gồm Phí Giao Hàng.
Số lượng: 300
45,000 đ
Đèn Âm Trần Mỏng Tròn ATM-4T, 4W.
Số lượng: 300

Đèn Âm Trần Mỏng Tròn ATM-4T, 4W.

48,000 đ

Đèn âm trần mỏng Tròn ATM-4T, 4W, Lỗ khoét 90mm, Đường kính 105mm, Ánh sáng Vàng hoặc Trắng.
Giao hàng toàn quốc.
Giá Trên Chưa Bao Gồm Phí Giao Hàng.
Số lượng: 300
48,000 đ
Đèn Âm Trần Mỏng Tròn ATM-6T, 6W.
Số lượng: 300

Đèn Âm Trần Mỏng Tròn ATM-6T, 6W.

72,000 đ

Đèn âm trần mỏng Tròn ATM-6T, 6W, Lỗ khoét 105mm, Đường kính 120mm, Ánh sáng Vàng hoặc Trắng.
Giao hàng toàn quốc.
Giá Trên Chưa Bao Gồm Phí Giao Hàng.
Số lượng: 300
72,000 đ
Đèn Âm Trần Mỏng Tròn ATM-9T, 9W.
Số lượng: 300

Đèn Âm Trần Mỏng Tròn ATM-9T, 9W.

89,000 đ

Đèn âm trần mỏng Tròn ATM-9T, 9W, Lỗ khoét 130mm, Đường kính 145mm, Ánh sáng Vàng hoặc Trắng.
Giao hàng toàn quốc.
Giá Trên Chưa Bao Gồm Phí Giao Hàng.
Số lượng: 300
89,000 đ
Đèn Âm Trần Mỏng Tròn ATM-12T, 12W.
Số lượng: 300

Đèn Âm Trần Mỏng Tròn ATM-12T, 12W.

105,000 đ

Đèn âm trần mỏng Tròn ATM-12T, 12W, Lỗ khoét 155mm, Đường kính 170mm, Ánh sáng Vàng hoặc Trắng.
Giao hàng toàn quốc.
Giá Trên Chưa Bao Gồm Phí Giao Hàng.
Số lượng: 300
105,000 đ
Đèn Âm Trần Mỏng Tròn ATM-18T, 18W.
Số lượng: 300

Đèn Âm Trần Mỏng Tròn ATM-18T, 18W.

139,000 đ

Đèn âm trần mỏng Tròn ATM-18T, 18W, Lỗ khoét 205mm, Đường kính 220mm, Ánh sáng Vàng hoặc Trắng.
Giao hàng toàn quốc.
Giá Trên Chưa Bao Gồm Phí Giao Hàng.
Số lượng: 300
139,000 đ
Đèn Âm Trần Mỏng Tròn ATM-24T, 24W.
Số lượng: 300

Đèn Âm Trần Mỏng Tròn ATM-24T, 24W.

190,000 đ

Đèn âm trần mỏng Tròn ATM-24T, 24W, Lỗ khoét 285mm, Đường kính 300mm, Ánh sáng Vàng hoặc Trắng.
Giao hàng toàn quốc.
Giá Trên Chưa Bao Gồm Phí Giao Hàng.
Số lượng: 300
190,000 đ
Đèn LED Spot Light DLR-30-T180, 30W.
Số lượng: 300

Đèn LED Spot Light DLR-30-T180, 30W.

480,000 đ

Đèn LED spot light DLR-30-T180, 30W, Ánh sáng có 3 màu Trắng, Vàng hoặc Trung Tính. Lỗ khoét 170mm. Đường kính mặt 180mm.
Giao hàng toàn quốc.
Giá Trên Chưa Bao Gồm Phí Giao Hàng.
Số lượng: 300
480,000 đ
Đèn LED Spot Light DLR-10-V115, 10W.
Số lượng: 300

Đèn LED Spot Light DLR-10-V115, 10W.

250,000 đ

Đèn LED spot light DLR-10-V115, 10W, Ánh sáng có 3 màu Trắng, Vàng hoặc Trung Tính. Lỗ khoét 100*100, Đường kính mặt 115mm.
Giao hàng toàn quốc.
Giá Trên Chưa Bao Gồm Phí Giao Hàng.
Số lượng: 300
250,000 đ
Đèn LED Spot Light DLR-20-V115, 20W.
Số lượng: 300

Đèn LED Spot Light DLR-20-V115, 20W.

360,000 đ

Đèn LED spot light DLR-20-V115, 20W, Ánh sáng có 3 màu Trắng, Vàng hoặc Trung Tính. Lỗ khoét 130*130mm, Đường kính mặt 145*145mm.
Giao hàng toàn quốc.
Giá Trên Chưa Bao Gồm Phí Giao Hàng.
Số lượng: 300
360,000 đ
Đèn LED Spot Light DLR-30-V180, 30W.
Số lượng: 300

Đèn LED Spot Light DLR-30-V180, 30W.

480,000 đ

Đèn LED spot light DLR-30-V180, 30W, Ánh sáng có 3 màu Trắng, Vàng hoặc Trung Tính. Lỗ khoét 170*170mm, Đường kính mặt 180*180mm.
Giao hàng toàn quốc.
Giá Trên Chưa Bao Gồm Phí Giao Hàng.
Số lượng: 300
480,000 đ
Đèn GRILL LIGHT Âm Trần GL-1*10-V120 , 1*10W.
Số lượng: 300

Đèn GRILL LIGHT Âm Trần GL-1*10-V120 , 1*10W.

370,000 đ

Đèn GRILL LIGHT âm trần GL-1*10-V120 , 1*10W, Ánh sáng có 3 màu Trắng, Vàng hoặc Trung Tính.
Giao hàng toàn quốc.
Giá Trên Chưa Bao Gồm Phí Giao Hàng.
Số lượng: 300
370,000 đ
Đèn GRILL LIGHT Âm Trần GL-2*10-V227 , 2*10W.
Số lượng: 300

Đèn GRILL LIGHT Âm Trần GL-2*10-V227 , 2*10W.

720,000 đ

Đèn GRILL LIGHT âm trần GL-2*10-V227 , 2*10W, Ánh sáng có 3 màu Trắng, Vàng hoặc Trung Tính.
Giao hàng toàn quốc.
Giá Trên Chưa Bao Gồm Phí Giao Hàng.
Số lượng: 300
720,000 đ
Đèn GRILL LIGHT Âm Trần GL-3*10-V334 , 3*10W.
Số lượng: 300

Đèn GRILL LIGHT Âm Trần GL-3*10-V334 , 3*10W.

990,000 đ

Đèn GRILL LIGHT âm trần GL-3*10-V334 , 3*10W, Ánh sáng có 3 màu Trắng, Vàng hoặc Trung Tính.
Giao hàng toàn quốc.
Giá Trên Chưa Bao Gồm Phí Giao Hàng.
Số lượng: 300
990,000 đ
Đèn Downlight âm trần DL-8-T120-DM, Đổi Màu.
Số lượng: 300

Đèn Downlight âm trần DL-8-T120-DM, Đổi Màu.

160,000 đ

Đèn Downlight âm trần DL-8-T120 DM, ánh sáng 3 màu trắng, vàng, trung tính, Lỗ khoét 90mm, Kích thước 120*30mm.
Giao hàng toàn quốc.
Số lượng: 300
160,000 đ
Đèn Downlight âm trần DL-12-T140, Một Màu.
Số lượng: 300

Đèn Downlight âm trần DL-12-T140, Một Màu.

180,000 đ

Đèn Downlight âm trần DL-12-T140. Ánh sáng 1 màu trắng hoặc vàng hoặc trung tính. Lỗ khoét 110mm kích thước 140mm.
Giao hàng toàn quốc.
Số lượng: 300
180,000 đ
Đèn LED spot light DLR-3-T85, 3W.
Số lượng: 300

Đèn LED spot light DLR-3-T85, 3W.

130,000 đ

Đèn LED spot light DLR-3-T85, 3W, Ánh sáng có 2 màu Trắng hoặc Vàng, Lỗ khoét 76mm, Đường kính 85mm.
Giao hàng toàn quốc.
Số lượng: 300
130,000 đ
Đèn LED spot light DLR-5-T95, 5W.
Số lượng: 300

Đèn LED spot light DLR-5-T95, 5W.

180,000 đ

Đèn LED spot light DLR-5-T95, 5W, Ánh sáng có 2 màu Trắng hoặc Vàng, lỗ khoét 85mm, Đường kính mặt 95mm.
Số lượng: 300
180,000 đ
Đèn LED Spot Light DLR-7-T110, 7W.
Số lượng: 300

Đèn LED Spot Light DLR-7-T110, 7W.

240,000 đ

Đèn LED spot light DLR-7-T110, 7W, Ánh sáng có 2 màu Trắng hoặc Vàng. Lỗ khoét 90mm, Đường kính 110mm.
Giao hàng toàn quốc.
Số lượng: 300
240,000 đ
Đèn LED Spot Light DLR-10-T115, 10W.
Số lượng: 300

Đèn LED Spot Light DLR-10-T115, 10W.

250,000 đ

Đèn LED spot light DLR-10-T115, 10W, Ánh sáng có 3 màu Trắng, Vàng hoặc Trung Tính, Lỗ khoét 100mm, Đường kính 115mm.
Giao hàng toàn quốc.
Số lượng: 300
250,000 đ
Đèn LED Spot Light DLR-20-T145, 20W.
Số lượng: 300

Đèn LED Spot Light DLR-20-T145, 20W.

360,000 đ

Đèn LED spot light DLR-20-T145, 20W, Ánh sáng có 3 màu Trắng, Vàng hoặc Trung Tính. Lỗ khoét 130mm, Đường kính mặt 145mm.
Giao hàng toàn quốc.
Số lượng: 300
360,000 đ
Đèn Thả Trần Chao Nón 420
Số lượng: 10

Đèn Thả Trần Chao Nón 420

835,000 đ

Đèn Thả Trần Chao Nón 420 được làm từ hộp kim nhôm, nhựa, mica. Ánh sáng 2 màu Vàng hoặc Trắng. Kích thước : D420mm
Giao hàng toàn quốc.
Giá Trên Chưa Bao Gồm Phí Giao Hàng.
Số lượng: 10
835,000 đ
0888238878
Facebook
Facebook