Etual mascara "Virtuose" - Chuốt mi

4820028662730

250,000 đ

Etual mascara "Virtuose" - Chuốt mi, sử dụng nguyên liệu và công nghệ của Daito Kasei (Pari, Pháp).