CẶP LAPTOP

Cặp Kim Long C014KL
Số lượng: 49

Cặp Kim Long C014KL

299,000 đ

Màu sắc: Đen,
Chất liệu: Nylon, Polyester, PE, EVA
Kích thước: 30x 16x 40cm
Xuất xứ: Thương hiệu Kim Long
Số lượng: 49
299,000 đ
Cặp Kim Long C004KL
Số lượng: 48

Cặp Kim Long C004KL

305,000 đ

Màu sắc: Đen,
Chất liệu: Nylon, Polyester, PE, EVA
Kích thước: 30x 16x 40cm
Xuất xứ: Thương hiệu Kim Long
Số lượng: 48
305,000 đ
Cặp Kim Long C012KL
Số lượng: 49

Cặp Kim Long C012KL

295,000 đ

Màu sắc: Đen,
Chất liệu: Nylon, Polyester, PE, EVA
Kích thước: 30x 16x 40cm
Xuất xứ: Thương hiệu Kim Long
Số lượng: 49
295,000 đ
0888238878
Facebook
Facebook